Algemene voorwaarden

 

Toepassingsgebied, Wijziging van de algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aankoop die de klant plaatst bij Pizza Pelgrims. De wijzigingen zijn geaccepteerd indien de klant verder gebruikt maakt van de website van Pizza Pelgrims

Bedrijfsgegevens:
Pizza pelgrims
Regelsbruggestraat 19 bus 5, 9300 Aalst
BTW 0664.983.795
Tel. 0495679185

 

Feesten

1. Goedgekeurde offertes kunnen slechts kosteloos geannuleerd worden indien de datum van annulatie tot het feest minstens 30 dagen bedraagt.

2. Feesten die geannuleerd worden binnen een termijn van 30 dagen tot 10 dagen voor de datum van het feest worden aangerekend aan 50% van de bevestigde offerteprijs.

3. Feesten die geannuleerd worden binnen de 10 dagen tot de datum van het feest worden volledig doorgerekend naar de klant, volgens offerte.

4. Alle facturen moeten binnen de 14 dagen schriftelijk worden geprotesteerd per aangetekend schrijven

5. Facturen die niet worden betaald op de vervaldag brengen van rechtswage en zonder voorafgaande ingebrekestelling intresten op gelijk aan 12% per jaar. Ingeval van niet tijdige betaling is ook een schadevergoeding verschuldigd die gelijk is aan 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 325. Ingeval van niet tijdige levering van de bestelde goederen / diensten heeft de klant gelijk op een zelfde vergoeding.

 

Productbestelling

Pizza pelgrims levert pizzaboxen aan huis bestaande uit minstens 3 basispizza’s en indien gewenst toppings. Wij behouden ons het recht pas na ontvangst van het totaalbedrag van de box de bestelling op te sturen.

Levering

De bestelling dient ten laatste om 20.00 u op woensdagavond besteld te worden om in diezelfde week geleverd te worden. De boxen worden geleverd op het adres welke doorgegeven werd door de klant. Hij heeft daarbij de keuze tussen twee leveringstermijnen op vrijdag. De klant krijgt hiervan bevestiging via het doorgegeven e-mailadres op het bestelformulier.

De klant staat zelf in voor de juistheid van de aan ons verstrekte gegevens.

Wij trachten zo correct mogelijk de levertermijn te respecteren, echter vertraging door allerhande omstandigheden kunnen altijd optreden. Pizza Pelgrims kan niet verantwoordelijk worden geacht voor deze vertragingen.

Op het bestelformulier heeft de klant de mogelijkheid extra informatie toe te voegen. Op de dag zelf krijgt de klant nog bericht van het uur van levering. Indien de klant bij de levering niet thuis is, wordt hij opgebeld door onze koerier. Indien er geen onmiddellijke reactie komt van de klant, behouden wij ons het voorrecht om de pizzabox te leveren bij de buren. Indien de klant zelf op het bestelformulier een plaats van neerzetting invoert, zal de pizzabox op die plaats neergezet worden door onze koerier. Indien geen van de onmiddellijke buren thuis is zal de pizzabox worden achtergelaten bij het opgegeven adres. Wij zijn in dat geval niet verantwoordelijk voor gebreken aan de kwaliteit. Alleen bij overdracht van de pizzabox tussen koerier en persoon die het pakket in ontvangst neemt, is het mogelijk om gebreken betreffende de kwaliteit van de pizzabox te verhalen op pizza pelgrims.

Prijzen

Alle prijzen vermeld op de bake at home pagina zijn inclusief BTW.

Voor betaling kan gebruik gemaakt worden van de betaalmogelijkheden die aangegeven worden op de afrekenpagina.

Annulatie

Annulatie van de bestelling dient te gebeuren bij aangetekend schrijven en is pas geldig indien deze schriftelijk aanvaard werd door pizza pelgrims. Daarbij geldt standaard een schadevergoeding van 25% van het totaalbedrag (incl. BTW) van de bestelling.

Privacybeleid

Bij het afronden van de bestelling verwerken wij de gegevens van de klant. De gegevens van de klant worden uitsluitend gebruikt bij het verwerken van de geplaatste bestelling en met het oog op klantenbeheer en boekhouding.  U heeft het recht uw persoonsgegevens in te kijken, te corrigeren en te verwijderen. Stuur daarvoor een mail naar info@pizzapelgrims.be

Herroeping

Gezien het bij onze pizzaboxen met toppings gaat om snel bederfbare producten is het herroepingsrecht hier niet van toepassing (cfr. art. VI 53 wetboek economisch recht).