Algemene voorwaarden

 

1. Alle facturen moeten binnen de 14 dagen schriftelijk worden geprotesteerd per aangetekend schrijven.
2. Facturen die niet worden betaald op de vervaldag brengen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling intresten op gelijk aan 12% per jaar. Ingeval van niet tijdige betaling is ook een schadevergoeding verschuldigd die gelijk is aan 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 325. Ingeval van niet tijdige levering van de bestelde goederen / diensten heeft de klant gelijk op een zelfde vergoeding.